Kerstening van Rusland

‘Kerstening van Rusland’ is een schilderij dat onder meer verhaalt over het Rusland ten tijde van het communistische regime.
In 1987 zette Ronald de eerste streep van het werk op doek en hij bezocht het land ook zelf in 1988. Het schilderij is gaandeweg een levenswerk geworden.
‘Kerstening van Rusland’ beeldt gedeeltelijk het communisme met de revolutie en strijd uit. Zoals een man en een vrouw met hamer en sikkel. Een moeder die haar kind aanrijkt, offert. Dit weerspiegelt het gedachtegoed dat men in die tijd voor het communisme offers moest brengen, soms zelfs zijn eigen leven.

Het communistisch regime verklaarde dat godsdienst opium voor het volk was, maar het was uiteindelijk zelf een soort godsdienst. In de idee van het communisme op die manier uit te beelden, met bijvoorbeeld het bouwen van grote babylonische steden, zat tegelijkertijd ook een idee dat elk syteem, kapitalistisch of communistisch, offers vraagt van de mensen en dat mensen hun leven geven voor dat systeem.

Dit heeft ook de weg geplaveid naar de muurschilderingen waaraan ik momenteel werk.


Back to Top