“Love is the bridge to reality”  R. Bruynoghe

Kerstening van Rusland tijdens het communistisch regime

‘Kerstening van Rusland’ werd in Gent uitgewerkt door Ronald Bruynoghe. Het schilderij werd zijn levenswerk en verhaalt onder meer het communistisch regime in Rusland.

Zoektocht in Rusland

In 1987 zette Ronald zijn eerste penseelstreek van het werk op doek. Hij bezocht Rusland in 1988 en die ervaring was de oorsprong van wat later zijn levenswerk zou worden. ‘Kerstening van Rusland’ beeldt gedeeltelijk het communisme met de revolutie en de strijd uit. Zoals een man en een vrouw met hamer en sikkel, of een moeder die haar kind offert. Deze beeldtaal weerspiegelt het gedachtegoed dat tijdens het communisme soms offers gebracht moesten worden, zelfs het eigen leven.

Godsdienst als opium

Het communistische regime verklaarde dat godsdienst opium voor het volk was, maar het was uiteindelijk zelf een soort godsdienst. Door het communisme op die manier uit te beelden en bijvoorbeeld grote babylonische steden te bouwen, ontstond het idee dat elk systeem, kapitalistisch of communistisch, offers vraagt van de mensen en dat mensen hun leven geven voor waar zij in geloven. Dit leverde ook de inspiratie op voor de muurschilderingen waar Ronald Bruynoghe momenteel aan werkt.