“Love is the bridge to reality”  R. Bruynoghe

The Magical Pencil bewaard in zeven werken

Ronald Bruynoghe - The Magical Pencil

The Magical Pencil van de in Gent wonende kunstschilder Ronald Bruynoghe is een periode in diens leven die liep van 1972 tot 1979.

Zeven werken vormen één geheel

Deze periode van zeven jaar komt tot uiting in zeven werken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en samen één overkoepelend geheel vormen. Elk werk in deze levenstocht van de kunstschilder vertegenwoordigt een fase, zoals ‘All you need is love’ er één van is. Deze zeven werken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een alchemistisch proces, een inzicht dat Ronald pas achteraf kreeg. Ronald had er toen een vermoeden van, maar had nooit gedacht dat het werk gedurende de jaren die specifieke richting zou uitgaan.

Essentie van het werk

Helaas zijn de zeven werken niet meer samen. Enkele delen werden verkocht door de toenmalige galerijen waar Ronald mee samenwerkte. Hierdoor is de essentie van het volledige werk jammer genoeg een beetje verloren gegaan. Ronald Bruynoghe besefte op dat moment dat galerijen in die tijd niet in staat waren om een algemene visie te promoten. The Magical Pencil bleef wel in de visie van de kunstenaar één belangrijke levensfase.